Energetika

Provádíme:

 • výrobu tepelné energie v nízkotlakých kotelnách na plynná paliva
 • nákup a distribuci tepelné energie
 • odborné prohlídky nízkotlakých kotelen na plynná paliva
 • rozúčtování nákladů na vytápění dle vyhlášky č. 372/2002 Sb.
 • montáž bytových vodoměrů
 • topenářské, vodoinstalatérské a plynoinstalatérské práce menšího rozsahu
 • montáž indikátorů a rozúčtování topných nákladů

Zajištujeme:

 • zkoušky topičů nízkotlakých kotlů
 • kontrolu a čištění komínů
 • pravidelné prohlídky a opravy plynových spotřebičů
 • revize a opravy hasicí techniky
 • revize a tlakové zkoušky tlakových nádob stabilních
 • měření učinnosti spalovacích zdrojů
 • kontrolu stavu spalinových cest
 • revize elektrických zařízení
 • revize plynových zařízení
 • montáž indikátorů pro rozdělování topných nákladů (IRTN)
 • topenářské, vodoinstalatérské a plynoinstalatérské práce velkého rozsahu
Ваше организация накапливает макулатуру в больших количествах и вы ищете где макулатура цена за тонну k2000.pp.ua при это выгоднее всего. Обработка макулатуры уменьшает потребность в вырубке лесов с целью изготовления разных типов документа и картона. Ведь бумага и гофрокартон – данное прессованная и подсушенная множество, заключающаяся с древесной целлюлозы (нерастворимого в здесь элемента, основного элемента клеточных слоев навозных растений) и клея, связывающего волокна в один единое.